Hoe

Hoe werken partnerschappen

Elk partnerschap is anders, maar sommige dingen zijn altijd hetzelfde. Succesvolle partnerschappen hebben een helder gemeenschappelijk doel en heldere afspraken over de rollen en verantwoordelijkheden van partners. Er is duidelijkheid over mutual benefits: wat levert het de deelnemende partijen op. Er is openheid en transparantie in alle fasen van de samenwerking. En er is goed leiderschap: iemand die steeds de verbinding legt en oog houdt voor zowel de partners als het partnerschap zelf.

Hoe werk ik

Praktisch, eerlijk en betrokken van begin tot eind.

Bij aanvang krijgt u een duidelijk inhoudelijk en financieel voorstel, vaak met lumpsum bedragen op basis van een reële ureninschatting omdat ik graag op resultaten word afgerekend en niet op gewerkte uren. Tijdens de opdracht ben ik flexibel in weekindeling en werklocatie, gecommitteerd aan gemaakte afspraken, open over obstakels en onmogelijkheden. Aan het eind bespreek ik graag wat goed ging en wat niet, bij mij en bij u – en waarom en hoe verder.

Op aanvraag zijn er referenties beschikbaar voor alle opdrachten.