Waarom

Waarom partnerschappen

Men zegt: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Maar waarom? Bedrijven, NGO’s, kennis- en overheidsinstellingen geven uiteenlopende redenen om te (gaan) partneren.  Toegang tot extra middelen (geld, techniek, mensen, management), versterken van merk en / of reputatie, vergroten van schaal en impact, verhogen van de kwaliteit of betrouwbaarheid van de productieketen, verhogen van medewerkermotivatie en –productivitei; versterken van de license to operate in ontwikkelingslanden, markt- en investeringskansen of risicobeperking.

Partnerschappen kunnen dit allemaal bieden. Mits goed uitgedacht, goed georganiseerd en goed begeleid. Maar: ongeveer de helft van de partnerschappen mislukt. Veelal om steeds weer dezelfde redenen. Als je de valkuilen van voorgangers kent, kun je er zelf omheen lopen.

Waarom duurzame ontwikkeling 

Omdat een focus op ontwikkeling zonder evenwicht in sociale, ecologische en economische belangen niet langer houdbaar is.

Waarom ik

Omdat mijn achtergrond, kennis, ervaring en ambitie bij kunnen dragen aan effectieve partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Zie ook Wie, Wat en Hoe.