Wie

Wie zijn mogelijke opdrachtgevers

1. Bedrijven, NGO’s, kennis- en overheidsinstellingen die (gaan) werken in een partnerschap. Soms is er behoefte aan (tijdelijke) versterking in partnerschapmanagement. Omdat een externe procesbegeleider vastlopende processen kan lostrekken. Of omdat een bepaalde fase van een partnerschap vraagt om specifieke expertise.

2. Teams of individuen met behoefte aan theoretische reflectie of verdieping op het gebied van partnerschappen. Omdat een kennis van principes en processen van partnerschappen het dagelijkse werk makkelijker maakt. Of omdat een buitenstaanderblik licht kan werpen op wat van binnenuit niet meer zichtbaar is.

Wie ben ik

Oliemannetje en procesbegeleider. Iemand met oog voor uiteenlopende deelbelangen maar een focus op het gemeenschappelijke doel. Strategische denkkracht en analytisch vermogen, praktisch vertaald. Bereid en in staat tot het nemen van eindverantwoordelijkheid, maar geen moeite met hiërarchie. Een grote verbindende kracht en heldere communicatie. Theoretische kennis van zaken op het gebied van partnerschappen. Geen inhoudelijk expert op alle deelonderwerpen van duurzame ontwikkeling – wel voldoende op de hoogte om de juiste vragen te stellen, slim gebruik te maken van de kennis van samenwerkende partners en in staat tot snelle en grondige verdieping bij aanvang van elke nieuwe opdracht .

Ik heb twee academische titels en een eerstegraads lesbevoegdheid. Vanaf 2000 t/m 2007 was ik werkzaam in ontwikkelingssamenwerking in binnen- en buitenland, waarvan de laatste jaren als Manager Corporate Partnerships bij Plan Nederland. Ik ben zelfstandig ondernemer sinds 1 januari 2008 en heb sindsdien ruime praktijkervaring opgebouwd in de begeleiding van partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. De praktijkervaring is theoretisch onderbouwd met onder andere een executive course Management of Partnerships and Strategic Alliances op INSEAD business school en de PBA Partnership Brokers TrainingLevel 2 Walking the Talk en de PBA Accreditation.

In 2018 stond ik op nummer 64 van de jaarlijkse verkiezing van de honderd ‘invloedrijksten’ in de Nederlandse filantropie van De Dikke Blauwe.

Klik hier voor een overzicht van opdrachten tot dusver, of neem contact op voor een afspraak.

pba_accredited-broker_small