Opdrachten

Refugee Talent Hub

Opdracht uitmondend in directeurschap vanaf mei 2018

RVO

Lid van de adviescommissie SDGP

Building Change

Dagvoorzitterschap van een publieksevenement over de Sustainable Development Goals

TIAS

Gastcolleges over samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties

Masterclasses en lezingen

Over mijn boek ‘Een bedrijf is geen goed doel’.

VluchtelingenWerk Nederland

Dagvoorzitterschap van een Landelijke Werkconferentie over betaald werk voor vluchtelingen.

Stop Kinderarbeid

Begeleiding en advies bij toekomstbepaling van de alliantie.

De ideale opdracht

Eindverantwoordelijkheid voor een strategisch partnerschap op het gebied van migratie of internationale samenwerking.

VluchtelingenWerk Nederland

Interim management: ontwikkeling van strategie op het gebied van samenwerking met bedrijven en implementatie daarvan.

Stichting Duurzame Terugkeer

Directeur van een samenwerkingsverband van negen organisaties die werken op het gebied van asiel, vluchtelingen en migratie.

PPPLab

Workshop over management van transformatieve partnerschappen.

ActionAid

Faciliteren van twee sessies: over samenwerking met bedrijven en over de nieuwe meerjarenstrategie.

AgriProFocus

Faciliteren van vier sessies over voedselzekerheid en private sector ontwikkeling.

Publicaties

Publicaties van en over Wilma Roozenboom.

Partnerships Resource Centre

Advies en coaching m.b.t. versterking van de link tussen theorie en praktijk van partnerschappen.

Wicked Problems Plaza

Faciliteren van eendaagse multi-stakeholderdialogen.

Girls Advocacy Alliance

Faciliteren van een driedaagse workshop voor een strategisch partnerschap in Nairobi.

Springtij

Faciliteren van twee sessies over de Sustainable Development Goals.

Vrienden op de fiets

Directeur van een oud-Hollandse variant van de deeleconomie: een netwerk van particuliere gastadressen die hun huis openstellen voor fietsers en wandelaars.

Stop Kinderarbeid

Voorzitten van een bijeenkomst met 5 schoenenbedrijven over kinderarbeid in hun productieketens in India.

Aqua for all

Diverse opdrachten voor netwerkorganisatie; van advies over positionering na stakeholderonderzoek, tot co-organisatie van vier edities van Wereldwaterdag.

PPPLab

Opstellen van een operationeel plan voor een onderzoeks- en kenniscentrum voor en over publiek-private partnerschappen.

MVO Platform

Faciliteren van een workshop over IMVO-convenanten.

Fair Green and Global Alliance

Overall coördinatie van een gezamenlijk voorstel van zes organisaties voor een strategisch partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikelen

Over samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Partos

Training over partnerschappen tussen ontwikkelingsorganisaties en bedrijfsleven.

KidsRights

Advies en uitwerking van voorstellen voor samenwerking tussen KidsRights en NautaDutilh, EY en ABN Amro.

Waterbedrijf Groningen

Uitwerking van strategie en concrete plannen voor een publiek fonds voor internationale projecten.

Partnership Resource Centre

Training over cross-sectorale partnerschappen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Procesbegeleiding bij twee projecten met Aedes, Bouwend Nederland, Energie Nederland, NEPROM, UNETO-VNI, de Woonbond en Vastgoedbelang.

Beyond Borders

Dagvoorzitterschap van een conferentie over toekomstmogelijkheden van uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Oxfam Novib

Dagvoorzitterschap van de conferentie “Innovating the triangle around education, gender and SRH”

Agentschap NL

Begeleiding van een vijfdaagse internationale conferentie over toegang tot duurzame energie in Moshi, Tanzania.

ZOA

Advies en operationele ondersteuning bij herstructurering van de organisatie.

Cordaid

Dagvoorzitterschap van een conferentie over het Wereldbank rapport ‘Managing Risk for Development’ in februari 2014.

Maatwerk bij Terugkeer

Opstarten van een alliantie met Pharos, VWN, HNTPO, IntEnt, UAF en Beyond Borders.

CTA

Inhoudelijke voorbereiding en begeleiding van de tweedaagse interne Annual Review and Planning Meeting in 2014.

Adwell

Strategisch account management voor MVO Nederland en het Green Office Initiative van Ricoh.

CLAT-Nederland

Begeleiding van een Spaanstalig debat met circa 150 vakbondsbestuurders uit Latijns Amerika.

Tumult

Begeleiding van het debat ‘Meer dan alleen vrijhandel’ over het associatieverdrag tussen Europa en Midden Amerika

Solidaridad

Faciliteren van een workshop over cacao productie.

De Publieke Zaak

Algemeen management ad interim van een organisatie gericht op maatschappelijke vernieuwing en actief burgerschap.

Dick Scherpenzeel Stichting

Begeleiding van het debat ‘Het Vergeten Verhaal’ over blinde vlekken in de journalistiek.

IFOR/WPP

Begeleiding van het publieksdebat ‘Money for Women Peacemakers’.

Vice Versa

Freelance journalist voor het vakblad over ontwikkelingssamenwerking.

Nature for Kids

Operationeel management van een organisatie die kinderen voorlichting geeft over natuur en natuurbeheer.

PSO

Debatbegeleiding en faciliteren van leertraject.