AgriProFocus

Organisatie

AgriProFocus is een netwerkorganisatie waarin leden uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheidsorganisaties samenwerken voor de betere ondersteuning van ondernemerschap bij boeren in Afrika en Zuid-Oost Azië.

Rol

Opzetten en faciliteren van vier sessies voor leden van AgriProFocus – voor bedrijven, NGOs, kennisinstellingen en overheid – en de uitkomsten helpen omzetten naar aanbevelingen voor de toekomst in het kader van de verkiezingen van maart 2017.

Resultaat

Duidelijke aanbevelingen voor de toekomst met buy-in van alle betrokkenen.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.