ZOA

Organisatie

ZOA ondersteunt mensen die lijden als gevolg van een gewapend conflict of natuurramp, door hen te helpen hun bestaan opnieuw op te bouwen. De missie laat zich samenvatten in de drie woorden hulp, hoop en herstel. In 2012 is de organisatie enigszins geherstructureerd. 

Rol

Advies en uitwerking van het besturingsmodel en de bijbehorende inrichting van de organisatie; procesbegeleiding en inhoudelijke invulling. Juni tot en met september 2012.

Resultaat

Door directie, MT en medewerkers gedragen besturingsmodel en organigram, uitgewerkte functiebeschrijvingen.

www.zoa.nl

Bookmark the permalink.

Comments are closed.