PPPLab

Organisatie

PPPLab is onderzoeks- en kenniscentrum met als doel publiek-private partnerschappen op het gebied van water, duurzaam ondernemen en voedselzekerheid te versterken door het aanbieden van kennis en praktische tools, doen van onderzoek en faciliteren van onderling leren. Het PPPLab is een samenwerkingsverband van het Partnerships Resource Centre van de Erasmus Universiteit, het Centre for Development Innovation van de Wageningen Universiteit, Aqua for All en SNV.

Rol

Opstellen van een communicatie- en operationeel plan zodat het onderzoek en de kennis die het PPPLab genereert de juiste mensen bereikt, en op zo’n manier dat zij het ook daadwerkelijk nuttig vinden en gaan gebruiken. Met als doel: grotere effectiviteit van de samenwerkingsverbanden.

Resultaat 

Tijdige oplevering van het plan, akkoord door MT en start van implementatie per direct.

www.ppplab.org 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.