MVO Platform

Organisatie

Het MVO Platform streeft naar overheidsbeleid dat enerzijds maatschappelijk verantwoord ondernemen ambitieus stimuleert en anderzijds ervoor zorgt dat bedrijven die dat niet doen, ter verantwoording geroepen kunnen worden. De nadruk van het MVO platform ligt hierbij op maatschappelijk verantwoord ondernemen in ontwikkelingslanden.

De SER heeft de overheid geadviseerd om stakeholders te betrekken bij het proces om tot IMVO convenanten te komen (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen). De eerste tien IMVO-convenanten moeten er begin 2016 liggen. Veel leden van het MVO Platform zijn betrokken bij de onderhandelingen die moeten leiden tot deze IMVO-conventanten.

Rol

Faciliteren van een workshop over de IMVO-convenanten.

 

Resultaat

Efficiente onderlinge kennisuitwisseling, tevreden deelnemers.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.