Beyond Borders

Organisatie

Beyond Borders zet zich in voor een beter toekomstperspectief voor (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers zonder verblijfsvergunning, zowel in Nederland als in de landen van herkomst. Beyond Borders ondersteunt, informeert en stimuleert de jongeren en betrokken instanties zodat de doelgroep zicht krijgt op een menswaardig bestaan waar ook ter wereld. 

Rol

Dagvoorzitterschap van de conferentie ‘Step Forwards’ over de vraag wat uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige asielzoekers nodig hebben voor een toekomst met perspectief, in Nederland of hun land van herkomst. Ruim 80 mensen, Nederlandstalig, mei 2014.

Resultaat

Succesvolle bijeenkomst, tevreden opdrachtgever.

www.beyondborders.nu

Bookmark the permalink.

Comments are closed.