Ministerie van Binnenlandse Zaken

Organisatie / achtergrond

In juni 2012 zijn de herziene convenanten inzake energiebesparing in de gebouwde omgeving ondertekend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Aedes, Bouwend Nederland, Energie Nederland, NEPROM, UNETO-VNI, de Woonbond en Vastgoedbelang. Hierin is afgesproken dat er binnen een half jaar na ondertekening per convenant een uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld, waarin concrete acties zijn opgenomen. Deadline voor de uitvoeringsprogramma’s en een organisatieplan is december 2012. In 2013 werkt het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan een verdere vereenvoudiging van het energielabel voor woningen.  De tool moet goedkoper, nuttiger en makkelijker. Bovendien moet het een tool zijn die de particuliere woningeigenaar verleidt tot energiebesparing en (daarmee) kansen creëert voor de markt. Het Ministerie wil slim en pragmatisch omgaan met de inbreng veel en diverse partijen rondom deze tool, waaronder veel van dezelfde partijen als hierboven genoemd.

Rol

Procesbegeleiding in het traject rondom energie in de gebouwde omgeving, inclusief technisch voorzitterschap van vier bijeenkomsten met alle betrokken partijen, in 2012. Begeleiding van een werksessie over het nieuwe energielabel in maart 2013 en advies over het slim en pragmatisch betrekken van alle partijen bij de tool in oktober 2013.

Resultaat

Uitvoeringsprogramma’s en een organisatieplan in december 2012; vruchtbare bijeenkomst en gewaardeerd advies rondom het nieuwe energielabel in 2013. www.rijksoverheid.nl

Bookmark the permalink.

Comments are closed.