Building Change

Organisatie

Max van der Stoel Foundation, Woord en Daad en Partos vormen het samenwerkingsverband Building Change. In september 2017 lanceerde Building Change de campagne ‘Adopteer een SDG’, waarbij Kamerleden één of meerdere SDGs adopteren om zich in hun politieke werk sterk voor te maken. Inmiddels (2018) zijn er 25 Kamerleden actief voor de campagne, voortkomend uit acht politieke fracties en verspreid over verschillende Kamercommissies. Ze worden gevolgd door 40 maatschappelijke organisaties die actief zijn op de verschillende doelen.

Rol

Dagvoorzitterschap van een groot publieksevenement om het succes van een jaar ‘Adopteer een SDG’ te vieren.

Resultaat

Een mooie bijeenkomst met concrete afspraken met aanwezige Kamerleden; tevreden opdrachtgevers.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.