RVO

RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND

Organisatie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben een SDG Partnerfaciliteit opgezet. Daarbij hoort een adviescommissie.

Rol

De adviescommissie adviseert de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de beoordeling van voorstellen voor samenwerkingsverbanden in het kader van de SDG Partnerschapfaciliteit. De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over alle zaken betreffende de uitvoering van de SDG Partnerschapfaciliteit.d van de Adviescommissie. Ik ben lid van deze adviescommissie.

Resultaat

Advies over twee rondes van beoordelingen van voorstellen voor samenwerkingsverbanden in het kader van de SDG Partnerschapfaciliteit.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.