CTA

Organisatie

Het Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA) is een gemeenschappelijke instantie van de African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States en de Europese Unie. De missie is voedselzekerheid en gezonde beheer van natuurbronnen te bevorderen in Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen.

Rol

Voorbereiding en begeleiding van een tweedaagse interne bijeenkomst, voor evaluatie van het afgelopen jaar en vooruitblik op het komende jaar. Januari 2014 met terugblik op 2013 en planning voor 2014. November 2014 voor een terugblik op 2014 en planning voor 2015.

Resultaat

Nuttige bijeenkomst, implementatie van (tijdens bijeenkomst gemaakte) plannen.

www.cta.int

Bookmark the permalink.

Comments are closed.