Maatwerk bij Terugkeer

Organisatie

Maatwerk bij Terugkeer ondersteunt uitgeprocedeerde asielzoekers en migranten zonder verblijfspapieren met informatie, praktische hulp en een netwerk in landen van herkomst. Maatwerk bij Terugkeer is penvoerder van het project ‘Terugkeer op Maat’ dat wordt uitgevoerd door een consortium van Pharos, VluchtelingenWerk Nederland, IntEnt, HealthnetTPO, UAF en Beyond Borders.

Rol

Start en tijdelijk management van het programma ‘Terugkeer op Maat’, ter overbrugging van de periode waarin een programmamanager geworven wordt die deze alliantie gaat leiden. Voorjaar 2012.

Resultaat

Opgestart programma.

www.maatwerkbijterugkeer.nl

Bookmark the permalink.

Comments are closed.