KidsRights

Organisatie

KidsRights is een Nederlandse kinderrechtenorganisatie die opkomt voor de positie van zeer kwetsbare kinderen waar ook ter wereld en hun rechten promoot en ondersteunt.

Rol

Advies over mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven en de uitwerking van een aantal concrete voorstellen.

Resultaat

Drie uitgewerkte voorstellen voor samenwerking, plus een meer algemeen advies over samenwerking tussen KidsRights en bedrijven. Mei tot en met november 2013.

www.kidsrights.nl

Bookmark the permalink.

Comments are closed.