Waterbedrijf Groningen

Organisatie

Drinkwaterleverancier in Groningen. Waterbedrijf Groningen wil als maatschappelijke onderneming de waterbelangen in de regio duurzaam veilig stellen, door het leveren van producten, diensten en kennis op het gebied van water.  In 2007 hebben de Nederlandse waterbedrijven het Schokland-akkoord ondertekend, waarbij ze zich committeerden aan het Millenniumdoel ‘halvering van het aandeel van de bevolking zonder duurzame toegang tot veilig drinkwater en sanitaire basisvoorzieningen’. Waterbedrijf Groningen levert hieraan een bijdrage via projecten in Bosnië, Roemenië en Zuid-Afrika. 

Rol

Uitwerking van strategie en concrete plannen voor de opzet van een publiek fonds, waarbij particuliere en zakelijke drinkwaterklanten (en mogelijk anderen) worden uitgenodigd om een vrijwillige bijdrage te storten voor internationale projecten van Waterbedrijf Groningen. Zomer 2012.

Resultaat

Concreet plan van aanpak voor een (online en offline) campagne met een afgebakend budget en tijdslijn.

www.waterbedrijfgroningen.nl

Bookmark the permalink.

Comments are closed.