Nature for Kids

Organisatie

Nature for Kids wil kinderen (7-13 jaar) in ontwikkelingslanden bewust maken van hun  natuurlijke leefomgeving en hen informeren over verantwoordelijk en duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Dat gebeurt via Education through Entertainment: korte speelfilms met kinderen in de hoofdrol, die deel uitmaken van een eenvoudig maar compleet lespakket waarmee op lagere scholen in ontwikkelingslanden wordt gewerkt.

Rol

Operationeel management, waaronder organisatieontwikkeling, opstellen en uitvoeren van fondsenwervings-, marketing- en communicatiebeleid en uitbouwen van het (kennis-) netwerk van Nature for Kids.

 

Resultaat

Financiering  en implementatie van marketingcommunicatieplan; partnerschappen met bioscopen, POSTV in-store televisie, Baobab Reizen, NCDO e.a.

www.natureforkids.nl

Bookmark the permalink.

Comments are closed.