PSO

Organisatie

PSO is een organisatie die zich richt op capaciteits- en kennisontwikkeling van ontwikkelingsorganisaties. PSO is in 2012 opgeheven.

Rol

Begeleiding van een¬†bijeenkomst voor medewerkers van ontwikkelingsorganisaties, met als doel kennisuitwisseling¬†over het model van ‘de vijf capabilities’ in 2012 (50 mensen, Engelstalig) en een conferentie over The Way South in 2008 (150 mensen, Engelstalig).

Faciliteren van een leertraject over capacity building & networks, in samenwerking met een trainer van PSO, in 2009 en 2010.

Resultaat

Meerdere goed gewaardeerde bijeenkomsten.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.