Partnerships Resource Centre

Organisatie

Het Partnerships Resource Centre is een open kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van cross-sectorale partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Het maakt deel uit van de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Rol

Opstellen van een operationeel plan en coaching van het team, met als doel een nog betere aansluiting tussen de praktijk van mensen die werken in partnerschappen en de theoretische inzichten uit het onderzoekswerk van het Partnerships Resource Centre. 

Resultaat

Met het team gewerkt aan gedeelde visie, missie en strategie; communicatieplan opgesteld en een begin gemaakt met de implementatie; advies uitgebracht aan het management; vaste kracht ingewerkt op de hieruit voortkomende taken.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.