PPPLab

Organisatie

PPPLab is onderzoeks- en kenniscentrum met als doel publiek-private partnerschappen op het gebied van water, duurzaam ondernemen en voedselzekerheid te versterken door het aanbieden van kennis en praktische tools, doen van onderzoek en faciliteren van onderling leren. Het PPPLab is een samenwerkingsverband van het Partnerships Resource Centre van de Erasmus Universiteit, het Centre for Development Innovation van de Wageningen Universiteit, Aqua for All en SNV.

Rol

Geven van een workshop over het management van transformatieve partnerschappen: samenwerkingsverbanden die systeemverandering beogen.

Resultaat 

“Geanimeerd inhoudelijk gesprek met fijne praktische tips en handige theoretische onderbouwing,” aldus een deelnemer.

www.ppplab.org 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.