VluchtelingenWerk Nederland

Organisatie

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Werk is belangrijk voor integratie. Daarom werkt VluchtelingenWerk samen met werkgevers, gemeenten ea aan betere kansen voor vluchtelingen op de arbeidsmarkt.  Op 1 februari 2018 organiseerde VluchtelingenWerk in samenwerking met de Rabobank een landelijke Werkconferentie over uitdagingen en kansen met betrekking tot betaald werk voor vluchtelingen. Circa 200 mensen kwamen erop af.

Rol 

Dagvoorzitterschap: meedenken over het programma in de voorbereiding, faciliteren van de bijeenkomst.

Resultaat

Een goede bijeenkomst: een levendig en professioneel begeleid programma met inhoudelijk sterke sprekers en veel ruimte voor interactie.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.