Stop Kinderarbeid

Organisatie

Stop Kinderarbeid is een coalitie van de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Mondiaal, Hivos, ICCO / Kerk in Actie, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Stop Kinderarbeid zet zich in voor de uitbanning van alle vormen van kinderarbeid en roept burgers, bedrijven en overheden op om deel uit te maken van de oplossing. In 2015 vonden drie sessies plaats om de strategie voor de komende jaren uit te stippelen. In 2017 was de alliantie toe aan een tussentijdse evaluatie van de onderlinge samenwerking.

Rol

Faciliteren van het gesprek tijdens twee van de drie strategische sessies in 2015. Analyse en advies (hoe verder) op basis van interviews met alle betrokkenen en het faciliteren van een aantal bijeenkomsten in 2017 & begin 2018.

Resultaat

Heldere besluiten en vervolgstappen gedefinieerd in goede sfeer; alle betrokkenen tevreden.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.