Partnership Resource Centre

Organisatie

Het Partnerships Resource Centre is een kenniscentrum over cross-sectorale partnerschappen voor duurzame ontwikkeling.

Rol

Voorbereiden en faciliteren van een eendaagse cursus ‘Partnerschappen met het Bedrijfsleven’ in mei 2011.

Resultaat

Training uitgevoerd conform plan.

In samenwerking met Partnership Resource Centre, Opzoeknaarmeerwaarde, ING, Access to Medicine Index.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.