VluchtelingenWerk Nederland

Organisatie

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Daarbij wordt regelmatig samengewerkt met bedrijven.

Rol

Opstellen van een strategie met betrekking tot samenwerking met het bedrijfsleven: waarom wil Vluchtelingenwerk wel en niet samenwerken met bedrijven, wat zijn de kaders en hoe regelen we het. Inclusief ontwikkeling van benodigde kennis & competenties. Daarnaast: behoud, werving en (door-)start van een aantal samenwerkingsverbanden met bedrijven.

Resultaat

Een duidelijke en in de organisatie breed gedragen strategie op het gebied van samenwerking met bedrijven, tot en met de start van een landelijk team van medewerkers voor samenwerking met bedrijven en een vertaling naar praktische tools, communicatiemateriaal etc waarmee men aan de slag kan. Daarnaast: een aantal concrete samenwerkingsverbanden met bedrijven opgestart, geëvalueerd en / of uitgebreid waaronder die met Jumbo, ManpowerGroup, IKEA en Ben & Jerry’s.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.